بازیابی ایمیل های حذف شده

گزارش های مختلف گویای این هستند که بطور متوسط کارکنان یک شرکت یا اداره ۲۵ الی ۵۰ درصد از وقت خود را صرف پست الکترونیک و یا کار های مربوط به ایمیل می کنند. در سطح شخصی، کاربران از اکانت های ایمیل برای ارسال نامه های دوستانه ، سفرهای مهم کاری و اسناد بانکی استفاده می کنند. با این سطح اتکا به ایمیل و پست الکترونیک، تعجبی ندارد که کاربران هنگام از دست دادن و یا حذف کردن تصادفی ایمیل ها نگران باشند. وقتی این اتفاق می افتد، بسته به نوعی که انها را از دست داده اید گزینه هایی برای بازیابی پیام ها در اختیار شماست.

ادامه مطلب را بخوانید